ΣτΕ: Συνταγματικό το ΠΔ του 2007 για την προστασία της Πάρνηθας

0

Συνταγματικό και νόμιμο έκρινε με τις αποφάσεις του 3497,3501 και 3506/2010 το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το από 19.7.2007 Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τις ζώνες προστασίας της Πάρνηθας. Το Δικαστήριο, παράλληλα, απεφάνθη ότι το ΠΔ είναι εντός του πλαισίου του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Κατά συνέπεια, το ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις της Νομαρχίας Νοτιοανατολικής Αττικής, της Κοινότητας και κατοίκων των Αφιδνών που ζητούσαν να ακυρωθεί το από 19.7.2007 Προεδρικό Διάταγμα.
Στις αιτήσεις οι κάτοικοι ισχυρίστηκαν ότι παραβιάζεται το άρθρο 17 του Συντάγματος και η ΕΣΔΑ, καθώς το διάταγμα δεν προβλέπει την πλήρη αποζημίωσή τους. Ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε καθώς η έκταση της ιδιοκτησίας τους ανέρχεται στα 6.080 τ.μ., ενώ για την ανέγερση οικοδομής στην περιοχή αυτή προβλέπεται ελάχιστο όριο τα 20.000 τ.μ.
Στις δικαστικές αποφάσεις επισημαίνεται ότι, οι πολεοδομικοί και άλλοι περιορισμοί που προβλέπονται για την προστασία της Πάρνηθας, είναι συνταγματικά ανεκτοί, ακόμη και εάν επηρεάζουν δυσμενώς την δυνατότητα δόμησης, δεδομένου ότι θεσπίζονται με αντικειμενικά κριτήρια και υπαγορεύονται με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο.
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε, τέλος, ότι το Διάταγμα είναι σύμφωνο με το άρθρο 24 του Συντάγματος.

Σχόλια