ΣτΕ: Συνταγματικοί οι όροι παροχής υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΠΥ

0

 

Με την απόφαση 3962/2014, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, και με την οποία ζητούσε την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των προβλέψεων του Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΠΥ.

Στην αίτηση ακύρωσής του ο ΙΣΑ προέβαλε λόγους αντισυνταγματικότητας στις διατάξεις που αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

α)την καταβολή της δαπάνης για ιατρική περίθαλψη μόνον αν παρέχεται από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φορείς,

β) την αναγνώριση δαπανών μόνο ιατρικών πράξεων, εξετάσεων και παροχών που περιλαμβάνονται στο κρατικό τιμολόγιο,

γ)την γνωμάτευση κρατικού, πανεπιστημιακού ή στρατιωτικού νοσοκομείου για την καταβολή της δαπάνης μεταφοράς ασθενούς για νοσηλεία εκτός της κατοικίας του και

δ)την γνωμάτευση γιατρού διευθυντή κλινικής κρατικού νοσοκομείου ή πανεπιστημιακής κλινικής ή στρατιωτικού νοσοκομείου για την καταβολή της δαπάνης νοσηλείας στο εξωτερικό.

Το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους τους παραπάνω ισχυρισμούς κρίνοντας ότι οι προϋποθέσεις που έθεσε ο ΕΟΠΥΥ αποσκοπούν «στην επίτευξη της προστασίας της υγείας των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του οργανισμού προς όφελος των ασφαλισμένων του». Άλλωστε, καταλήγει η απόφαση «οι επίμαχες διατάξεις του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και προωθήσεως διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, το οποίο αποσκοπεί τόσο στην αντιμετώπιση της, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, άμεσης ανάγκης καλύψεως των οικονομικών αναγκών της χώρας, όσο και στη βελτίωση της μελλοντικής δημοσιονομικής και οικονομικής της καταστάσεως».

 

 

Σχόλια