ΣτΕ υπέρ αποζημιώσεων ιδιοκτητών από επιβολή Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου

0

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι πολίτες πρέπει να αποζημιώνονται από το κράτος κάθε φορά που καθορίζεται μια Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), η οποία επιβάλλει πολύ σοβαρούς περιορισμούς στην αξιοποίηση της ιδιοκτησίας τους.

Το ΣτΕ δέχτηκε ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αποζημιώνεται, όταν με τη δημιουργία ΖΟΕ θίγονται υπέρμετρα τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα και η δυνατότητα εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του.

Επίσης, το ΣτΕ υιοθετεί το δικαίωμα αποζημίωσης παρ όλο που η έκταση που εντάσσεται στη ΖΟΕ βρίσκεται εκτός σχεδίου, ανατρέποντας την κρίση του Διοικητικού Πρωτοδικείου και την πάγια νομολογία ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπέστη ζημιά ο ιδιοκτήτης μιας έκτασης εκτός σχεδίου, αφού αυτή δεν προορίζεται κατ αρχήν για οικοδομική ή τουριστική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με την απόφαση, η καταβολή αποζημίωσης πρέπει να στηριχθεί κατευθείαν στο νόμο 1650/86, που είχε αρχικά προβλέψει μια τέτοια οικονομική αξίωση, παρ όλο που δεν εκδόθηκε στο μεγάλο διάστημα που μεσολάβησε από τότε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, που θα καθόριζε όρους και προϋποθέσεις για την αποζημίωση.

Τέλος, το ΣτΕ δέχεται πως και χωρίς την έκδοση ΠΔ η αποζημίωση είναι υποχρεωτική, επικαλούμενο τη συνταγματική αρχή της ισότητας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σχόλια