ΣτΕ υπέρ της αποζημίωσης μελών του Μισθοδικείου

0

Η σύμβουλος Επικρατείας, Ε. Σαρπ εισηγήθηκε ότι και τα αναπληρωματικά μέλη του Μισθοδικείου θα πρέπει να λαμβάνουν αποζημίωση.
Σύμφωνα με την εισήγηση στην ολομέλεια του ΣτΕ, η αποζημίωση για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του μισθοδικείου θα πρέπει να καθοριστεί από την έναρξη λειτουργίας του δικαστηρίου το 2005, ενώ η αμοιβή δεν πρέπει να είναι ανά συνεδρίαση αλλά αντίστοιχη της μηνιαίας αποζημίωσης ύψους 750 ευρώ (250 χιλιάδων δρχ.) που ισχύει για τα μέλη του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.
Στην εισήγησή της η κυρία Σαρπ υποστήριξε ότι το Σύνταγμα προβλέπει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση για τους δικαστικούς, έτσι ώστε η αμοιβή τους να είναι επαρκής και ανάλογη προς την προσφερόμενη εργασία και όχι απλώς συμβολική.
Σύμφωνα με την εισήγηση, αυτό ισχύει για όλα τα μέλη του μισθοδικείου, όχι μόνο για τους δικαστές αλλά και τους καθηγητές ΑΕΙ και τους δικηγόρους.
Η εισηγήτρια πρότεινε να γίνει δεκτή αίτηση δικηγόρου μέλους του μισθοδικείου και να ακυρωθεί υπουργική απόφαση της 8ης.5.08, με την οποία καθορίστηκε αποζημίωση ύψους 140 έως 150 ευρώ για κάθε συνεδρίαση μόνο για τα τακτικά μέλη του δικαστηρίου και μόνο για το διάστημα μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης.
Η εισηγήτρια τόνισε ότι η διοίκηση ήταν υποχρεωμένη κατά το νόμο 3038/02 και το Σύνταγμα να εκδώσει σε σύντομη προθεσμία την υπουργική απόφαση και ότι δεν υπάρχει λόγος διαφοροποίησης με τις αμοιβές των μελών του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, γιατί τα καθήκοντα των μελών του μισθοδικείου δεν υπολείπονται σε σπουδαιότητα.