ΣτΕ: Χρήζουν αποζημίωσης οι απολυθέντες διοικητές νοσοκομείων

0

Σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών η αυξημένη, επταμελής σύνθεση του Γ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι διοικητές των κρατικών νοσοκομείων που απολύθηκαν από τον υπουργό Υγείας πρέπει να αποζημιωθούν.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει οι διοικητές των κρατικών νοσοκομείων ζητώντας να κριθεί αντισυνταγματική και παράνομη η απόλυσή τους. Το Ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι, εφόσον οι απολύσεις έγιναν πριν τη λήξη της θητείας των διοικητών των νοσοκομείων και χωρίς να τους καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση, παραβιάστηκε το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σχόλια