ΣτΕ-Πράσινο φως για τα έργα του Μαλιακού κόλπου

0

Με προσωρινή διαταγή του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Π.Ζ. Φλώρου, ανακλήθηκε προγενέστερη πρόσφατη διαταγή της αντιπροέδρου του ίδιου δικαστηρίου Αθανασίας Τσαμπάση, που είχε ανακαλέσει προσωρινά απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία δημοπρατήθηκε η διαπλάτυνση της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο Μαλιακό κόλπο και ειδικά από το 164 χ.λ.μ. έως το 166 χ.λ.μ. στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας.

Ο εκπρόσωπος του Δήμου Αγίου Κωνσταντίνου έχει προσφύγει στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση και αναστολή της από 2.3.2005 απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ για την διαπλάτυνση του επίμαχου τμήματος της εθνικής οδού. Στις 17.6.2005 η κ. Τσαμπάση με διαταγή της σταμάτησε τα έργα διαπλάτυνσης. Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς στις 1.7.2005 ζήτησε την ανάκληση της προσωρινής διαταγής της κ. Τσαμπάση.

Στη συνέχεια ο κ. Φλώρος για λόγους δημοσίου συμφέροντος ανακάλεσε την διαταγή της κ. Τσαμπάση και διέταξε τη συνέχιση των έργων.

Σχόλια