Στη Βουλή η ετήσια Έκθεση (2015) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

0

 

Την ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το 2015 υπέβαλε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικόλαο Βούτση, ο Πρόεδρος της Αρχής, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος. Στη συνάντηση παρέστη και η Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής παραλαμβάνοντας την Έκθεση αναφέρθηκε στο έργο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που έχει ως αποστολή «την ουσιαστική προστασία του πολίτη και των προσωπικών του δεδομένων από τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της επέλασης των τεχνολογιών αλλά και λόγω της υποταγής -σε ένα βαθμό- της πολιτικής, σε αγοραίους νόμους διεθνώς». «Πιστεύουμε ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για να ανταποκριθούμε όλοι σε αυτές τις νέες προκλήσεις» τόνισε ο κ. Βούτσης.

Ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπογράμμισε πως «η παρούσα Έκθεση αποτελεί έναν αναλυτικό απολογισμό της συνολικής δραστηριότητάς της Αρχής κατά το 2015 και αποτυπώνει ενδελεχώς το έργο που υλοποιήθηκε σε όλους τους τομείς παρέμβασής της, κατά την πραγμάτωση της αποστολής που της έχει αναθέσει η Πολιτεία: δηλαδή, της προστασίας
των πολιτών από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και της καθοδήγησης των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους απέναντι στο νόμο». Ο κ. Μενουδάκος τόνισε πως βασικό μέλημα της Αρχής για τα επόμενα δύο χρόνια είναι η προσαρμογή της στον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018.

Σχόλια