Στη βουλή η τροποποίηση του υπ. παιδείας για τους μουσουλμάνους θρησκευτικούς λειτουργούς

0

Προς επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της βουλής
εισάγεται σήμερα η σχετική τροποποίηση του υπουργείου παιδείας με τίτλο

«Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 1920/1991 (Α΄11), με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182)».

Εισηγητές έχουν ορισθεί οι κ.κ. Δημήτριος Εμμανουηλίδης και Ιωάννης Ανδριανός

 

Σχόλια