Στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο

0

Σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης , που υπογράφεται από το γενικό γραμματέα της κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκο, το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε σήμερα στη Γενική Γραμματεία και παραδόθηκε στον πρόεδρο της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, ενώ η 21η Μαϊου έχει οριστεί ως η ημερομηνία συζήτησης του σχεδίου νόμου μεταξύ των μελών της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και όχι στη συνεδρίαση της Βουλής. Αναλυτικά το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής :

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το λεγόμενο “αντιρατσιστικό” νομοσχέδιο κατατέθηκε στην Βουλή και θα αρχίσει η συζήτησή του στις 21 Μαΐου, θεωρούμε σκόπιμο να σημειώσουμε τα ακόλουθα, προς αποφυγή άσκοπων παρανοήσεων:

1. Τα νομοσχέδια δεν κατατίθενται στην Βουλή, αλλά στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η οποία τα ελέγχει, με τη νομική της Υπηρεσία και την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, για την διαπίστωση τυχόν νομικών ή άλλων ατελειών. Μετά την έρευνα αυτή και εφόσον ουδεμία ατέλεια διαπιστωθεί, τα νομοσχέδια κατατίθενται στην Βουλή από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.

2. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κατατέθηκε σήμερα στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

3. Την Παρασκευή 10 Μαΐου προσκομίσθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προς ενημέρωσή μας, ανυπόγραφο σχέδιο του νομοσχεδίου, μη συνοδευόμενο από έκθεση συνεπειών της ρύθμισης, έκθεση τροποποιούμενων – καταργούμενων διατάξεων και έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4. Το σχέδιο αυτό παραδόθηκε στον πρόεδρο της ΚΕΝΕ, Αρεοπαγίτη ε.τ. κ. Καϋμενάκη και ορίστηκε η 21η Μαΐου ως ημερομηνία ενημέρωσης των μελών της ΚΕΝΕ και αρχικής συζήτησης επί του νομοσχεδίου.

Σχόλια