Στη Βουλή το νέο Πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο:
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» το οποίο και εισήχθη προς
συζήτηση στη Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.  
Βασικά χαρακτηριστικά του είναι: α/ η μη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα πειθαρχικά συμβούλια β/ η συντόμευση των προθεσμιών λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων και γ/ Επιμήκυνση των χρονικών ορίων της παραγραφής.

Σχετικό link

Σχόλια