Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δίκαιη δίκη

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο
“Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη δίαρκεια αυτής¨. Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, επέρχονται μια σειρά αλλαγές στη διαδικασία αλλά και στο χρόνο απονομής της Δικαιοσύνης. Το κατατεθέν ν/σ εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Σχόλια