Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

0

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργο Κουτρουμάνη, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για την Κοινωνική Οικονομία και  την Επιχειρηματικότητα.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικής δράσης σε δραστηριότητες κοινωνικού πεδίου για την προαγωγή της τοπικής ανάπτυξης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας τμημάτων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και την καταπολέμηση της φτώχειας  και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις, από τις νέες μορφές επιχειρηματικής δράσης αναμένεται να δημιουργηθούν 60.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την τριετία 2012 – 2014. Το κόστος του προγράμματος είναι 60 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από κοινοτικούς πόρους μέσω του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας. 
 

Σχετικό Έγγραφο

Σχόλια