Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ανώνυμες εταιρείες

0

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό και τον υφυπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα και Γιάννη Παπαθανασίου, το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου είχαν παρουσιαστεί σε μία πρώτη μορφή εδώ και ένα χρόνο, και στη συνέχεια ακολούθησε ευρεία δημόσια διαβούλευση, με επιχειρηματικούς φορείς και ενώσεις.

Η αναμόρφωση του κανονιστικού νόμου, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν μια σειρά διαρθρωτικών προβλημάτων που αφορούν στην «εταιρική καθημερινότητα», όπως είναι η διοικητική κηδεμονία και εποπτεία της ανώνυμης εταιρείας, ο απόμακρος χαρακτήρας του νόμου 2190 προς τους μετόχους και τη μειοψηφία και το ξεπερασμένο πλέον καθεστώς ευθύνης του δ.σ. της ανώνυμης εταιρείας.

Επιπλέον, είχε καταστεί επιτακτική η ανάγκη εναρμόνισης διατάξεων του 2190 με το κοινοτικό δίκαιο γενικότερα και ειδικότερα με την οδηγία 2006/68 σχετικά με τη σύσταση της Α.Ε. και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της και εν μέρει με την οδηγία 2003/58 σχετικά με απαιτήσεις δημοσιότητας.

Τέλος, επελέγη η διατήρηση του αρχικού νόμου με τροποποιήσεις πάνω στο γνωστό κείμενο, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η χρήση του, λόγω της διατήρησης των γνώριμων διατάξεων, αλλά και της αρίθμησής τους.

Εκτιμάται ότι η διαδικασία ψήφισης θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα.

Σχόλια