Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας

0

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργού Ανάπτυξης και της υπουργού Παιδείας έχει ήδη κατατεθεί το επίμαχο νομοσχέδιο για το «Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας».

Πρόκειται για την προσπάθεια να θεσμοθετηθεί για πρώτη φορά η συμμετοχή του υπουργείου Παιδείας στη χάραξη εθνικής πολιτικής και στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας μαζί με το υπουργείο Ανάπτυξης και τα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η σύσταση νέων ειδικών οργάνων διοίκησης της Έρευνας, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ), η Διϋπουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας (ΔΕΕΤ), αλλά και η κωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για τα ερευνητικά κέντρα του υπουργείου Ανάπτυξης.

Επίσης, η προτεινόμενη χρηματοδότηση της έρευνας είναι 46% στα ΑΕΙ, κατά 22% στα ερευνητικά κέντρα και κατά 32% στις επιχειρήσεις, ενώ σήμερα οι δαπάνες για την έρευνα σήμερα ανέρχονται σε 0,6% του ΑΕΠ, στο οποίο οι επιχειρήσεις συμμετέχουν με 32%.

Σχόλια