Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ

0

Πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της διαδικασίας επιδότησης, μέσω του αναπτυξιακού νόμου και επιτάχυνση των συμπράξεων κράτους – ιδιωτών, μέσω της ανασύνθεσης της Διϋπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ που κατατέθηκε στη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου δίνει παράταση ενός έτους σε όλα τα επενδυτικά σχέδια για να ολοκληρώσουν την επένδυση, ενώ, παράλληλα, επιχειρείται η επιτάχυνση της αξιολόγησης των 3.305 επενδυτικών σχεδίων συνολικού κόστους επένδυσης 10,2 δις ευρώ και αιτούμενης επιχορήγησης 3,8 δις ευρώ.
Στόχος του νέου νομοσχεδίου είναι η απλοποίηση του συστήματος υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με έμφαση στην προώθηση της αποκέντρωσης στο ζήτημα της διαχείρισης πόρων. Επιπλέον, θεσπίζονται οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης, που θα συναφθούν μεταξύ της Υπουργού Οικονομίας Λούκας Κατσέλη και των Υπουργών και Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, στους οποίους υπάγονται οι διαχειριστικές αρχές και ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων, με στόχο τον περιορισμό της εμπλοκής των κεντρικών φορέων στο ζήτημα της διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

Σχόλια