Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον Ανταγωνισμό

0

Σήμερα κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού». Στα πλαίσια του νομοσχεδίου, προβλέπεται η ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των ελεγκτικών διαδικασιών γενικότερα.;

Σχόλια