Στη Βουλή το νομοσχέδιο περί ιθαγένειας μεταναστών

0

Αυστηρότερα κριτήρια, απ ότι είχε αρχικά ανακοινωθεί, για τη χορήγηση ιθαγένειας σε μετανάστες, υιοθετεί το σχέδιο νόμου που κατετέθη στη Βουλή την Πέμπτη και τα βασικά σημεία του οποίου παρέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης.
Το νομοσχέδιο θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ιθαγένειας τη νόμιμη είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα των ενδιαφερομένων, ενώ αυξάνει την ελάχιστη περίοδο παραμονής για την άσκηση της σχετικής αίτησης από τα πέντε- που προβλεπόταν αρχικά- στα επτά έτη.
Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία καθώς και η εξοικείωση με τους θεσμούς, αποτελούν βασικούς όρους απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν συστατικές επιστολές τριών Ελλήνων, θα υποβάλλονται σε ειδικά τεστ γλώσσας και θα καταβάλλουν παράβολο ύψους 100 ευρώ.
Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, θα απορρίπτονται οι αιτήσεις όσων έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα ή αν αυτό επιβάλλεται από λόγους δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.
Μια από τις καινοτομίες που εισάγει το νομοσχέδιο είναι ο έλεγχος επί της διαδικασίας απόδοσης ιθαγένειας. Συγκεκριμένα, θεσμοθετείται δευτεροβάθμιος έλεγχος επί αιτήσεων που έχουν απορριφθεί από το Συμβούλιο Ιθαγένειας, υπό την προεδρεία επίτιμου μέλους του ΣτΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
Το σχέδιο νόμου ανοίγει το δρόμο για τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδαπών στις τοπικές εκλογές, καθώς ορίζεται πως θα απολαμβάνουν του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι μετανάστες, που έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα και έχουν άδεια επί μακρόν διαμένοντος, αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας. Το υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά πως με τη θέση της σε ισχύ, η ως άνω ρύθμιση θα επιτρέψει την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους περισσοτέρων από 260 χιλιάδων μεταναστών.
Αναφορικά με τη χορήγηση ιθαγένειας σε μετανάστες δεύτερης γενιάς, το νομοσχέδιο θέτει δύο προϋποθέσεις: την εξαετή επιτυχή φοίτηση στο σχολείο και τη νόμιμη διαμονή των γονέων τους για τουλάχιστον πέντε χρόνια στην Ελλάδα.
Θεσπίζεται, τέλος, δικαίωμα αποποίησης της ιθαγένειας ένα χρόνο μετά την απόκτησή της.

Σχόλια