Στη Βουλή το ν/σ για την Πνευματική Ιδιοκτησία

0

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα.

Βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι αφενός η προστασία των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων αντίστοιχα με αυτών των δημιουργών και αφετέρου η ανάπτυξη της ψηφιοποίησης και της διάθεσης στο ευρύ κοινό, για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, των συλλογών βιβλιοθηκών, αρχείων μουσείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, ενσωματώνονται στο Εθνικό δίκαιο οι δυο νέες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2011/77/EE και Οδηγία 2012/28/EE), ενώ παράλληλα επεκτείνεται η διάρκεια προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών καθώς και των παραγωγών φωνογραφημάτων, από τα πενήντα (50) σε εβδομήντα (70) έτη.
 

Σχόλια