Στη Βουλή το ν/σ για την τροποποίηση της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

0

Κατατέθηκε στη Βουλή, στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων,   το Πρωτόκολλο για την την νομοθετική κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμ. 15, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ).

Το εν λόγω Πρωτόκολλο αποτελεί συνέχεια της Διακήρυξης που υιοθετήθηκε στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για το Μέλλον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) που πραγματοποιήθηκε στο Μπράιτον στις 19 και 20 Απριλίου 2012, καθώς επίσης και των Διακηρύξεων που υιοθετήθηκαν στις Διασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιντερλάκεν στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2010 και στη Σμύρνη στις 26 και 27 Απριλίου 2011.

Πρόκειται για το Πρωτόκολλο τροποποιητικό της ΕΣΔΑ και, συνεπώς, για τη θέση του σε ισχύ, απαιτείται η επικύρωσή του από όλα τα κράτη-μέλη στη Σύμβαση.

Ειδικότερα, με το 15ο  Πρωτόκολλο προστίθεται νέα παράγραφος στο Προοίμιο της ΕΣΔΑ, αναφορικά με την αρχή της επικουρικότητας και το περιθώριο εκτίμησης των κρατών μερών στη Σύμβαση και τροποποιούνται ορισμένες δικαστικού χαρακτήρα διατάξεις της ΕΣΔΑ.

Για την Αιτιολογική Έκθεση πατήστε εδώ.

Σχόλια