Στη Βουλή το ν/σ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου επιδιώκεται η άρση στρεβλώσεων του θεσμικού πλαισίου των ΑΠΕ και κατ΄επέκταση η εξυγίανση και ο εξορθολογισμός του πλαισίου προώθησής τους,
με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος και τη διαμόρφωση υγιούς επενδυτικού κλιματος, προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, κ.Μ. Παπαγεωργίου, δήλωσε σχετικά: «Το παρόν σχέδιο νόμου[PDF] αποτελεί συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που γίνονται στο χώρο της αγοράς ενέργειας, τόσο για την εξυγίανση και αναδιάρθρωσή της, όσο και για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Στο ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Περιβάλλοντος με στόχο την απλοποίηση, αποσαφήνιση και κυρίως την επιτάχυνση διαδικασιών στους διάφορους τομείς της ενέργειας και του ορυκτού πλούτου. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου εισάγονται δυο σημαντικές καινοτομίες για την ελληνική οικονομία: η δυνατότητα της διακοψιμότητας για την στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας και ο τρόπος είσπραξης εσόδων για το Δημόσιο και τις τοπικές κοινωνίες από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες».

Σημειώνεται τέλος, ότι για την κατάρτιση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου λήφθηκαν υπόψη τα σχόλια που είχαν υποβληθεί από τους φορείς και τους ενδιαφερόμενους, κατά τις δύο σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις.
 

Σχόλια