Στη Βουλή το σ/ν για την προσαρμογή στην Οδηγία Μπόλκενσταϊν

0

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, με την κατάθεση του νομοσχεδίου γίνεται ένα σημαντικό βήμα στο πεδίο της εναρμόνισης της ελληνικής στην κοινοτική νομοθεσία και στο πεδίο της απελευθέρωσης της αγοράς υπηρεσιών.
Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου περιέχει διατάξεις που τροποποιούν ή συμπληρώνουν άλλες ρυθμίσεις, όπως τη θεσμοθέτηση κινήτρων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για τα οποία κρίνεται ότι δεν χρειάζεται να παραμείνουν στο σκέλος του νόμου Ν. 3723/2008 που αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια, όταν η αγορά και οι συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος το επιτρέψουν.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου παρέχεται η δυνατότητα να παρατείνονται οι προθεσμίες που προβλέπει ο Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας» με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν, ενώ επεκτείνεται και για το 2009 η απαγόρευση διανομής μερισμάτων των τραπεζών που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα ενίσχυσης.

Σχόλια