Στη Βουλή το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης

0

Εισήχθη προς επεξεργασία σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Ειδικής μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις», με το οποίο – μεταξύ άλλων – θεσμοθετείται το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης των ετερόφυλων ζευγαριών.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σωτήρης Χατζηγάκης, τόνισε πως πρόκειται για μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, η οποία συμβαδίζει με τις σύγχρονες ανάγκες και την οδυνηρή πραγματικότητα 120.000 παιδιών, που έχουν προκύψει έως σήμερα, από τις απολύτως ελεύθερες συμβιώσεις.
Πρόσθεσε πως πρόκειται για νομοσχέδιο τομή που καθιερώνει το θεσμό του Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης, ως συμβατό με το γάμο. Αποτελεί μια εναλλακτική μορφή νόμιμης συμβίωσης και όχι μια μορφή “χαλαρού γάμου”.
“Καθιστά τους πολίτες περισσότερο υπεύθυνους και δεσμευμένους ατομικά, οικογενειακά και κοινωνικά. Αφορά αποκλειστικά και μόνο την ελεύθερη συμβίωση προσώπων διαφορετικού φύλου. Δεν αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παιδιών που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές, τα οποία εξομοιώνονται απολύτως με όλα τα άλλα νόμιμα τέκνα. Λαμβάνει ιδιαίτερη πρόνοια για τις προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συμβιούντων προσώπων, τη θέση της γυναίκας-μητέρας και τις κληρονομικές σχέσεις των προσώπων που θα συνάψουν το Σύμφωνο αυτό. Υπάρχει το ελευθέρως διαλυτό του Συμφώνου, αλλά οι έννομες συνέπειες που έχουν αναληφθεί με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του ζευγαριού, δεν αίρονται με τη λύση του Συμφώνου, παρά εξακολουθούν να ισχύουν”, τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Σχόλια