Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης

0

Σχέδιο νόμου με τον τίτλο “Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης” κατατέθηκε στη Βουλή. Υπό τις προωθούμενες διατάξεις, προβλέπεται η εκ νέου ρύθμιση των θεμάτων μετατροπής σε χρηματικές των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών, με τον γενικό κανόνα ότι η περιοριστική ποινή μεγαλύτερη των δύο ετών που δεν υπερβαίνει τα τρία, μετατρέπεται εφεξής σε χρηματική υπό προϋποθέσεις, ενώ επανακαθορίζονται τα κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού της μετατροπής.
Επιπλέον, εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή εκτέλεσης της ποινής και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, ενώ προβλέπεται ότι για τις ποινές που δεν έχουν μετατραπεί, εφόσον έχει εκτιθεί το 1/5 αυτών, μετατρέπονται από το δικαστήριο σε χρηματική ποινική και διατάσσεται η απόλυση του κρατουμένου. Στο επίμαχο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Σχόλια