Στη Βουλή το σχ/ν για τη δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης».

Όπως επισημαίνεται, με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τη λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).

Στη μεταρρύθμιση αυτή, τονίζεται, το ΕΠΑ.Λ θα παρέχει ουσιαστική γενική μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, θα δίνει βασικές επαγγελματικές γνώσεις σ’ ένα ευρύτερο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, επαγγελματική επάρκεια σε συγκεκριμένο επάγγελμα και όχι εξειδίκευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν την ικανότητα να παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Το απολυτήριο του ΕΠΑ.Λ θα είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου (το οποίο μετονομάζεται σε Γενικό), τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσημ όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Παράλληλα με την λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου, θα λειτουργούν και οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ). Οι ΕΠΑ.Σ θα δίνουν την δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν, εντός του εκπαιδευτικού συστήματος και στο πλαίσιο της δωδεκάχρονης εκπαίδευσης, ανάλογες ειδικότητες με εκείνες που προσφέρουν τα ΕΠΑ.Λ, καθώς και ειδικότητες που δεν απαιτούν θεωρητική υποστήριξη, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοί τους να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες.

Τα προγράμματα διδασκαλίας στις ΕΠΑ.Σ περιλαμβάνουν μαθήματα μόνο τεχνικά – επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Για τον λόγο αυτό, δικαίωμα εγγραφής στις ΕΠΑ.Σ έχουν οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου, ώστε οι εισαγόμενοι να έχουν αποκτήσει με επάρκεια γενική μόρφωση και το γνωσιολογικό υπόβαθρο που θα τους χρειαστεί.

Όπως σημειώνεται, τα ΕΠΑ.Λ, δημόσια και ιδιωτικά, θα είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, ενώ Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία και ευθύνη και άλλων υπουργείων.