Στη διακριτική ευχέρεια των ΟΤΑ η κατεδάφιση αυθαιρέτων

0

Με την υπ αριθμό 3/2010 γνωμοδότησή του, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ν. Παντελής αναφέρει ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των εκπροσώπων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αν θα κατεδαφίζουν ή όχι τα αυθαίρετα κτίσματα που υπάρχουν στις περιοχές της αρμοδιότητάς τους. Επιπλέον, η γνωμοδότηση επισημαίνει ότι υπάρχει, παράλληλα, η δυνατότητα επιβολής προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών μέχρι την κατεδάφισή τους.
Ο κ. Παντελής διευκρινίζει εξάλλου ότι η διακριτική ευχέρεια των τοπικών αρχών υπάγεται στον έλεγχο της Δικαιοσύνης για κακή χρήση, της οποίας μπορεί να απορρέουν και ποινικές ευθύνες.
Τη γνωμοδότηση είχε ζητήσει ο Δήμος Κηφισιάς για τα αυθαίρετα κτίσματα που ανεγέρθηκαν μετά την 31.1.1983 (ημερομηνία εφαρμογής Ν. 1337/1985), αλλά και για τα παλαιότερα αυθαίρετα και “”το υποχρεωτικό ή μη της κατεδάφισής τους από τα όργανα και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και το είδος των ευθυνών που μπορούν ενδεχομένως να αναζητηθούν από τα όργανα αυτά (αιρετά και μη), σε περίπτωση μη κατεδάφισής τους.
“”Η υποχρέωση επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων από την πλευρά της διοίκησης, υφίσταται και λειτουργεί παράλληλα με την υποχρέωσή της για κατεδάφιση αυτών, η μονόπλευρη δε επιλογή της πρώτης δυνατότητας, δεν σημαίνει, άνευ ετέρου, ότι η δικαστική αρχή δεν έχει την δυνατότητα να ελέγξει, αν αυτή παραβιάζει τα όρια της διακριτικής της ευχέρειας, ως συνιστώσα το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος, συντρεχουσών βεβαίως και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου””, καταλήγει στη γνωμοδότησή του ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Σχόλια