Στη δικαιοσύνη θα προσφύγει η MIG κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Marfin Investment Group (MIG) αποφάσισε να καταθέσει προσφυγή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάσει της διαδικασίας η οποία προβλέπεται στη διμερή διεθνή σύμβαση, σχετικά με την αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, η οποία υπεγράφη στις 30.03.1992.

Η εταιρεία επιδιώκει την προστασία των επενδύσεών της στη Λαϊκή Τράπεζα καθώς, όπως υποστηρίζει σε σχετική ανακοίνωσή της, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραβιάσει τα άρθρα 2, 3 και 4 της ανωτέρω Σύμβασης.

Η διαδικασία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Ιανουαρίου 2013 με την επίδοση “ειδοποίησης της διαφοράς” (notice of dispute), προβλέπει αρχικά την προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών και σε περίπτωση αποτυχίας εξεύρεσης λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη, η υπόθεση θα εκδικαστεί από διεθνές διαιτητικό δικαστήριο.

Σχόλια