Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

0

Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αναγκάστηκαν να προσφύγουν στα Δικαστήρια, διεκδικώντας τις θέσεις του Δημοσίου από τις οποίες «κόπηκαν» αναιτιολόγητα, κατά τις σχετικές κρίσεις.

Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ υποστηρίζουν ότι παρά το γεγονός ότι είναι εξειδικευμένα στελέχη για να καλύπτουν θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο, διαπιστώνουν καθημερινώς ότι προτιμούνται υπάλληλοι με σαφώς λιγότερα προσόντα.

Προς επίρρωση των παραπάνω αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι μόλις το 1% των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) υπηρετεί σε θέσεις διευθυντών του Δημοσίου και μόλις το 3% σε θέσεις τμηματαρχών, παρ ότι ο νόμος ορίζει πως οι θέσεις αυτές πρέπει να καλύπτονται από εξειδικευμένα στελέχη σε ποσοστά 10% και 20% αντιστοίχως.

Πρόσφατα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαίωσε προσφεύγοντες αποφοίτους κατά αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων, κρίνοντας ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι ποσοστώσεις του νόμου.

Σχόλια