Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν τα ΕΛΠΕ

0

Η Διοίκηση των ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια), σχολιάζοντας την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την διενεργηθείσα έρευνα ως προς τον καθορισμό τιμών πώλησης αεροπορικών καυσίμων, δήλωσε κατηγορηματικά ότι «ουδέποτε έχει εμπλακεί σε διαδικασίες εναρμονισμένης πρακτικής με άλλους, για τον καθορισμό πώλησης καυσίμων».

Τα παραπάνω τονίζονται σε ανακοίνωση της Διοίκησης των ΕΛΠΕ, στην οποία και αναφέρεται ότι δεν ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή κρίσιμα στοιχεία και ζητήματα που είχαν τεθεί από την εταιρεία και ως εκ τούτου ουδόλως συμφωνεί με την απόφαση.

Κατόπιν αυτών, η εταιρεία, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, θα προασπίσει τα συμφέροντά της προσβάλλοντας την εκδοθείσα απόφαση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων με όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα.

Σχόλια