Στη δικαιοσύνη το πόρισμα για τις εκποιήσεις άχρηστου υλικού του ΟΣΕ

0

Ολοκληρώθηκε το πόρισμα της επιτροπής που είχε συσταθεί από τον ΟΣΕ για τις υποθέσεις εκποίησης άχρηστου υλικού και καταλογίζει ευθύνες σε 15 υπαλλήλους του οργανισμού.

Το πόρισμα διαπιστώνει βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, κατάχρηση εμπιστευμένης εξουσίας και πράξεις πλαστογραφίας και απιστίας για έναν εν ενεργεία υπάλληλο της Διεύθυνσης Εφοδιασμού του ΕΔΙΣΥ και έναν συνταξιούχο, που υπηρετούσε στη συγκεκριμένη διεύθυνση του ΕΔΙΣΥ μέχρι τέλος του 2007.

Επιπλέον, διαπιστώνεται αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντος που είχε σαν αποτέλεσμα σοβαρή ανωμαλία στην Υπηρεσία και παράβαση κανονισμών και διαταγών για δύο εν ενεργεία υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εφοδιασμού του ΕΔΙΣΥ, καθώς και αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντος, που είχε σαν αποτέλεσμα μη σοβαρή ανωμαλία στην υπηρεσία, σε βάρος 10 εν ενεργεία υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εφοδιασμού του ΕΔΙΣΥ και ενός συνταξιούχου που εργαζόταν παλαιότερα στον ΕΔΙΣΥ.

Τέλος, από το πόρισμα δεν προκύπτει το χρηματικό ποσό με το οποίο ζημιώθηκε ο Οργανισμός, ούτε η ποσότητα των υλικών που εκποιήθηκε παράνομα.

Η διοίκηση της θυγατρικής του ΟΣΕ που διαχειρίζεται τις υποδομές του Οργανισμού (ΕΔΙΣΥ) θέτει σε αργία 3 από τους υπαλλήλους που κατηγορούνται, ενώ αναφέρει ότι το πόρισμα θα αποσταλεί στη Δικαιοσύνη.