Στη Δικαιοσύνη το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κατά της απεργίας της ΑΔΕΔΥ

0

Tο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της απεργίας της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου αυτή να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική.

Το δημόσιο εκπροσωπείται από τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αιτείται να διαταχθεί η διακοπή της απεργίας και η απαγόρευση συνέχισής της στο μέλλον, αλλά και να απαγορευθεί η επανάληψή της με την ίδια μορφή για την ικανοποίηση των ίδιων ή παρομοίων αιτημάτων.
Ακόμη, ζητεί να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή.

Ειδικότερα, η απεργία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Υπουργείου, είναι παράνομη, καθώς «κηρύχθηκε από αναρμόδιο όργανο, δηλαδή την Εκτελεστική Επιτροπή και όχι τη Γενική Συνέλευση , όπως απαιτεί ο νόμος, δεν υπήρξε έγγραφη γνωστοποίηση των εργασιακών αιτημάτων και δεν τηρήθηκε ο δημόσιος διάλογος».

Επίσης, ο καταχραστικός χαρακτήρας της απεργίας συνίσταται «στην άρνηση εφαρμογής από το σύνολο των απεργούντων δημοσίων υπαλλήλων ενός ψηφισμένου νόμου του κράτους, που άπτεται της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, με απώτερο σκοπό τον εξαναγκασμό της νομοθετικής εξουσίας να τον τροποποιήσει».
«Πρόκειται δηλαδή για μία πολιτική απεργία διαμαρτυρίας, η οποία όμως για να είναι νόμιμη θα πρέπει να είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι διαρκείας, όπως εν προκειμένω», συμπληρώνεται

Παράλληλα, σύμφωνα με το Υπουργείο «οι αναφερόμενοι στην εξώδικη γνωστοποίηση της ΑΔΕΔΥ λόγοι της κινητοποίησης και κυρίως η επιχειρούμενη από την εναγομένη σύνδεση της διαδικασίας της αξιολόγησης με ζητήματα απολύσεων δεν υφίστανται, δεδομένου ότι η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί πάγιο θεσμό του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου και δεν συνδέεται με απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων ή με το θεσμό της διαθεσιμότητας ή με καταργήσεις ή συγχωνεύσεις φορέων και οργανισμών ή με τη μείωση μισθού, αλλά με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου».

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σημειώνει, τέλος, πως «σε κάθε περίπτωση, η αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων που επικαλείται η ΑΔΕΔΥ θα κριθεί στις 10 Οκτωβρίου 2014 από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στην οποία έχει προσφύγει».