Στη δημοσιότητα δόθηκε το νομοσχέδιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες

0

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης έδωσε χθες στη δημοσιότητα το νέο νομοσχέδιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Ο νέος νόμος αποσκοπεί στην αντιμετώπιση σειράς διαρθρωτικών προβλημάτων που αφορούν στην «εταιρική καθημερινότητα», όπως η διοικητική κηδεμονία και εποπτεία της ΑΕ, ο «απόμακρος» χαρακτήρας του κ.ν. 2190/1920 προς τους μετόχους και τη μειοψηφία και το ξεπερασμένο πλέον καθεστώς ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά το υπουργείο Ανάπτυξης τα πλεονεκτήματα του νέου νόμου είναι κυρίως η μείωση της διοικητικής παρέμβασης στη σύσταση και τη λειτουργία Α.Ε., η καταβολή μέριμνας για την ενίσχυση της θέσης των μετόχων, η διευρυμένη δυνατότητα καταστατικών διαμορφώσεων, αλλά και η εισαγωγή ρυθμίσεων που διευκολύνουν τις επιχειρηματικές επιλογές των ενδιαφερομένων.

Παράλληλα με το νέο νομοσχέδιο αναθεωρούνται ορισμένα μείζονος σημασίας ζητήματα του δικαίου των ΑΕ και ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα, ενώ προβλέπονται και μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετάβαση στις νέες ρυθμίσεις.