Στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για την αγορά πετρελαιοειδών

0

Στη δημοσιότητα έδωσε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας, το νομοσχέδιο με τίτλο «Έλεγχος της Διακίνησης και Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Προϊόντων – Ρύθμιση Θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα:

Συστήνεται Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, με σκοπό τη διοικητική αναδιοργάνωση και λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. Ακόμα, μεταβάλλεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων σε περίπτωση βεβαίωσης παραβάσεων για νοθεία και καθιερώνεται η καταβολή ποσοστού 20% επί του συνολικού προστίμου ως απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής των παραβατών στα δικαστήρια.

Βελτιώνεται το ρυθμιστικό πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς των πετρελαιοειδών με την τροποποίηση διατάξεων του Ν.3054/2002. Συγκεκριμένα, διασφαλίζεται, σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο, η απευθείας πρόσβαση των ανεξάρτητων πρατηρίων στα διυλιστήρια της χώρας, για την αποκλειστική τροφοδοσία των ιδίων, ενώ ορθολογικοποιείται η λειτουργία της αγοράς των πετρελαιοειδών με την παροχή της δυνατότητας στις μικρομεσαίες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών να αυξάνουν τους αποθηκευτικούς τους χώρους, ανάλογα με τις επιχειρηματικές τους ανάγκες, συνδέοντας τον ελάχιστο όγκο αποθηκευτικών χώρων με τον όγκο των πωλήσεων του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Τέλος, ρυθμίζονται εκκρεμότητες που επιταχύνουν τη αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στη χώρα μας, με την παροχή διευκολύνσεων στη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. για την επέκταση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Σχόλια