Στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ

0

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το Υπουργείο Υγείας το νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στα μέσα Μαρτίου.

Από τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση των 17 ΠΕΣΥ από ισάριθμες διοικήσεις που ιδρύονται στις μεγάλες υγειονομικές περιφέρειες της χώρας, κάθε μία από τις οποίες θα περιλαμβάνει κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για θέματα υγείας, το οποίο θα μπορεί να χορηγεί πιστοποιητικά, αλλά και να δέχεται τις αιτήσεις των ασφαλισμένων για ραντεβού και άλλες υπηρεσίες.

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο ισχυροποιούνται τα νοσοκομεία, καθώς δεν θα υπάγονται σε οργανισμούς όπως το περιφερειακό συμβούλιο υγείας, αλλά θα διατηρούν την διοικητική τους αυτοτέλεια και θα διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Είναι χαρακτηριστικό πως κάθε νοσοκομείο θα έχει πλέον τον δικό του προϋπολογισμό, αριθμό φορολογικού μητρώου και σφραγίδα, ενώ στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων θα συμμετέχουν στο εξής και οι εργαζόμενοι.

Ο νέος νόμος προβλέπει να ασφαλίζεται το ιατρικό προσωπικό έτσι ώστε σε περίπτωση ιατρικού λάθους οι πολίτες να καταγγέλλουν το νοσοκομείο και όχι προσωπικά τον ιατρό που ενδεχομένως ευθύνεται γι αυτό.

Σχόλια