Στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ

0

Στη δημοσιότητα δόθηκε χθες από την υπουργό Παιδείας, Μαριέτα Γιαννάκου, το νομοσχέδιο «για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – Το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων – Το Παράρτημα Διπλώματος». Η κ. Γιαννάκου τόνισε ότι οι πάντες αξιολογούνται και ότι οι διατάξεις του ν/σ δεν αποτελούν τιμωρία, αλλά εργαλείο βελτίωσης.

Από τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, μιας Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει ως στόχο την εγγύση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας και τον προγραμματισμό, το συντονισμό και την υποστήριξη των ΑΕΙ κατά την πραγματοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης.

Επιπλέον, ιδρύεται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, το οποίο είναι ένα σύστημα περιγραφής ενός προγράμματος σπουδών με την απόδοση πιστωτικών μονάδων στα στοιχεία που το συνθέτουν. Βασίζεται στο φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από τον σπουδαστή, δηλαδή στο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάθησης ενός ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών.

Τέλος, εισάγεται το Παράρτημα Διπλώματος, ένα επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών που εκδίδει ένα ΑΕΙ. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο προσαρτάται το παράρτημα. Στο Παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση, ενώ παρέχεται αυτόματα μαζί με τον τίτλο και δωρεάν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Σχόλια