Στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για τις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

0

Παρουσιάστηκαν χθες από τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Αλογοσκούφη, τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου για τις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Σύμφωνα με τον υπουργό, με τις συμπράξεις θα δοθεί μια νέα ώθηση στην ανάπτυξη και θα διασφαλιστεί η έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωση πολλών αναγκαίων υποδομών, ενώ παράλληλα θα απελευθερωθούν πόροι για περισσότερες επενδύσεις αλλά και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι τα εξής:

– Ορίζονται οι δημόσιοι φορείς που μπορούν να εφαρμόζουν τις συμβάσεις σύμπραξης με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σύσταση ανωνύμων εταιρειών ειδικού σκοπού.
– Το αντικείμενο των συμπράξεων είναι η δημιουργία υποδομών και η παροχή υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ως ανω δημοσίων φορέων.
– Ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, τη διαθεσιμότητα και την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ή την παροχή υπηρεσίας έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά από τους δημοσίους φορείς.
– Ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση της υλοποίησης των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών
– Συστήνεται διϋπουργική επιτροπή συμπράξεων δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, η οποία χαράσσει την κυβερνητική πολιτική για τη δημιουργία υποδομών και την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμπραξης η άσκηση δημόσιας εξουσίας και γενικά οι δραστηριότητες που κατά το Σύνταγμα ανήκουν αποκλειστικά και άμεσα στο κράτος, όπως εθνική άμυνα, απονομή δικαιοσύνης, ευθύνη σωφρονισμού και έννομη τάξη.

Σχόλια