Στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για το ΔΙΚΑΤΣΑ

0

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την εξυγίανση του συστήματος και απλοποίηση των διαδικασιών ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών των πανεπιστημίων του εξωτερικού, προβλέπονται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΔΙΚΑΤΣΑ, το οποίο θα μετονομαστεί σε Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΟΑΤΑΠ). Συγκεκριμένα, εξετάσεις θα δίνουν οι ενδιαφερόμενοι δύο φορές το χρόνο, κάθε Νοέμβριο και κάθε Απρίλιο με τη μορφή των πολλαπλών απαντήσεων, ενώ τίθεται ανώτατο όριο στη χρέωση μαθημάτων για αντιστοιχία.

Οι φάκελοι των αιτούντων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε εκείνες που ομοειδείς περιπτώσεις έχουν ήδη εξεταστεί, και σε νέες περιπτώσεις χωρίς προηγούμενη απόφαση. Για απλή ισοτιμία αποφασίζει ολιγομελής επιτροπή ειδικών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ, για ισοτιμία και αντιστοιχία, εισηγείται τουλάχιστον ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος ή σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις αποφασίζει το ΔΣ για την αναγνώριση με ή χωρίς χρέωση μαθημάτων. Παράλληλα, τίθεται ανώτατο όριο δύο μηνών από τη στιγμή που θα υποβληθούν όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Εξαίρεση αποτελούν οι τίτλοι σπουδών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου η αναγνώριση θα γίνεται έπειτα από εξετάσεις, λόγω της αμφισβήτησης που υπάρχει για την επάρκεια των σπουδών στις χώρες αυτές.

Σχόλια