Στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

0

Στη δημοσιότητα δόθηκε χθες από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών το νέο σχέδιο νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, το οποίο ενσωματώνει τις πέντε κοινοτικές Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το σχέδιο νόμου καθορίζει ένα νέο, σαφές, εκσυγχρονισμένο και ισόρροπο κανονιστικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα λειτουργήσουν συνθήκες απελευθέρωσης της αγοράς, ανταγωνιστικής διαρθρώσεώς της, ενισχύσεως της ανεξαρτησίας της ΕΕΤΤ και παροχής αποτελεσματικότερης προστασίας στους παρόχους και τους χρήστες. Επιπλέον, απλουστεύει και επιταχύνει τις διαδικασίες επιλύσεως των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αξιοποιώντας την διεθνή πρακτική και την εγχώρια εμπειρία. Με το σχέδιο νόμου η κυβέρνηση φιλοδοξεί να μειώσει την απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρώπη στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σχόλια