Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια

Εισάγεται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την Τρίτη, 28/1

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα υδατοδράμια με τίτλο “Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις”. 

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου θα αρχίσει από αύριο, 28/1, ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Στο ως άνω νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης υδατοδρομίων από ιδιωτικούς φορείς, πέραν των λιμένων και λιμνών της χώρας, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα και σε τουριστικούς λιμένες.

Τα βασικά σημεία τα οποία εισάγονται με το νομοσχέδιο, σε σχέση και με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αφορούν κυρίως:

α) Τη δυνατότητα αδειοδότησης σε δύο στάδια, ήτοι  τη χορήγηση «άδειας ίδρυσης» και τη χορήγηση «άδειας λειτουργίας», β) Τη δυνατότητα χορήγησης «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου και σε ιδιωτικούς φορείς, γ) Την έκδοση «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου χωρίς την προϋπόθεση της επιθεώρησης, δ) Τη δυνατότητα χορήγησης άδειας υδατοδρομίου και σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ε) Τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου όχι μόνο από την ΥΠΑ αλλά κι από άλλους πιστοποιημένους φορείς, του εσωτερικού ή εξωτερικού, στ) Τη συγκρότηση ολιγομελούς Επιτροπής Υδατοδρομίων, για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων.

Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης άδειας λειτουργίας υδατοδρομίων. Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα τρία συνολικά υδατοδρόμια έχουν αδειοδοτηθεί: στην Πάτρα, στην Κέρκυρα και στους Παξούς.