Στην Βουλή η έκθεση του ΣτΠ για το “Φύλο και τις Εργασιακές Σχέσεις”

0

Η Συνήγορος του Πολίτη, κ. Καλλιόπη Σπανού, παρουσίασε στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου την έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το «Φύλο και τις Εργασιακές Σχέσεις» [PDF].

Η Συνήγορος του Πολίτη αναφέρθηκε στις υποθέσεις που διερεύνησε η Αρχή στο πεδίο της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά το 2012, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αντανακλούν την ένταση των προβλημάτων που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στις εργασιακές σχέσεις.

Η κ. Σπανού, στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης της Επιτροπής, επεσήμανε ότι για την αποτελεσματική προστασία της ίσης μεταχείρισης των φύλων στην πράξη, απαιτείται συντονισμός και συνεργασία τόσο των συναρμόδιων υπουργείων σε κανονιστικό επίπεδο, όσο και των ελεγκτικών μηχανισμών, όπως το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς και το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας.

Σχόλια