Στην έκτη θέση η Ελλάδα σε καταδίκες για τρομοκρατία

0

Την έκτη θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. όσον αφορά στον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν στο έδαφός της για τρομοκρατικές δράσεις, την περίοδο 2001-2007.
Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τρομοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στην Ελλάδα διώχτηκαν ποινικά 25 άτομα για υπόθεση τρομοκρατίας, εκ των οποίων τα 19 καταδικάστηκαν.
Συγκεκριμένα, η έκθεση της Επιτροπής βασίζεται στις απαντήσεις που έδωσαν οι αρμόδιες αρχές των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε. σε ένα ερωτηματολόγιο 16 ερωτήσεων που τους υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι ερωτήσεις αφορούσαν στο Ποινικό, Διοικητικό και Δικονομικό Δίκαιο που ισχύει στα κράτη – μέλη, καθώς και στα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη, προκειμένου να προστατέψουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στη μάχη κατά της τρομοκρατίας.
Από την έκθεση της Επιτροπής (δεν έχουν δώσει καθόλου στοιχεία η Ιταλία και η Ιρλανδία) προκύπτει ότι από το 2001 έως το 2007 η Ισπανία είναι η χώρα με τις περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις για τρομοκρατία (1.117 καταδίκες) και ακολουθεί η Γαλλία με 423 καταδίκες (οι δύο αυτές χώρες έχουν δώσει στοιχεία μόνο για καταδίκες).
Σε 10 κράτη-μέλη δεν ασκήθηκε καμία ποινική δίωξη για τρομοκρατία την περίοδο 2001-2007 (Σλοβενία, Σλοβακία, Πολωνία, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Εσθονία και Φινλανδία).
Ο επίτροπος, αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, Ζακ Μπαρό, ανέφερε σχετικά: «Η τρομοκρατία παραμένει σοβαρή απειλή για τους πολιτικούς θεσμούς της Ε.Ε., καθώς και για τη ζωή και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Όλες οι προσπάθειες για την καταπολέμησή της σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η έκθεση της Επιτροπής έχει σκοπό να παραθέσει τεκμηριωμένες πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας».

Σχόλια