Στην ΕτΚ το ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων κολεγίων

0

Την 25η Μαΐου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα για την ενσωμάτωση, στο Ελληνικό Δίκαιο, της Οδηγίας 36/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων κολεγίων.
Αναφερόμενος στο θέμα, ο πρόεδρος των Ιδιοκτητών Κολεγίων στην Ελλάδα, Κ. Καρκανιάς, δήλωσε ότι τακτοποιείται η αναγνώριση των πτυχίων, τα οποία απονέμουν πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ευρωπαίους πολίτες, ανεξάρτητα από το πού έκαναν τις σπουδές τους. Η ενσωμάτωση της οδηγίας δεν αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων από τα κολέγια.

Σχόλια