Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξαγορά της Olympic Air από την Aegean

0

 Ειδικότερα, έκρινε ότι πληρούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004, για την παραπομπή της υπόθεσης, εφόσον η συγκέντρωση επηρεάζει σημαντικά το εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών και τον ανταγωνισμό τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μάλιστα δήλωσε ότι η εξέταση της υπόθεσης από το ευρωπαϊκό όργανο θα διευκολύνει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτής, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο αρχών, θα συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έργο της.

Σχόλια