Στην ημερήσια διάταξη της Βουλής η τροπολογία για την ψήφο των μεταναστών

0

Στην ημερήσια διάταξη της Βουλής περιλαμβάνεται σήμερα το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Εσωτερικών για την ψήφο των μεταναστών.
Η τροπολογία κατατέθηκε σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη για την ψήφο των μεταναστών στις δημοτικές εκλογές.
Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν εφεξής στις αυτοδιοικητικές εκλογές μόνον όσοι πολίτες  διαθέτουν την ελληνική υπηκοότητα, αφαιρώντας το δικαίωμα της ψήφου και της εκλογής στα δημοτικά συμβούλια, των μεταναστών και ομογενών που έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής στη χώρα, όπως προέβλεπε ο νόμος 3838/2010.
Το υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε τη ρύθμιση στο πλαίσιο των διατάξεων για την ταυτόχρονη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, στις 25 Μαΐου.