Στην κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ η λειτουργία εργαστηρίων σε οικισμούς

0

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέπεμψε το Ε΄ Τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου το ζήτημα της συνταγματικότητας ή μη του νόμου που επιτρέπει τη λειτουργία εργαστηρίων σε οικισμούς.
Πρόκειται για τον Ν. 3325/2005, ο οποίος στο άρθρο 6 επιτρέπει την εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης εντός οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923. Ειδικότερα, ο νόμος κάνει λόγο για επαγγελματικά εργαστήρια «χαμηλής όχλησης, κινητήριας ισχύος μέχρι 22KW ή θερμικής ισχύος μέχρι 50KW και εγκατάσταση των λοιπών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης σε απόσταση 500 μέτρων από τα όριά τους».
Με την υπ’ αριθμ. 3189/2009 απόφασή του το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ επισημαίνει ότι «από το άρθρο 24 του Συντάγματος, επιβάλλονται ως κριτήρια για τη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, την ανάπτυξη και την πολεοδόμηση των οικιστικών περιοχών η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και ανάπτυξης των οικισμών και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβιώσεως, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και, πάντως, δεν επιτρέπονται ρυθμίσεις και μέτρα που συνεπάγονται επιδείνωση αυτού». Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο αυτό, το Ε΄ Τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου κρίνει ότι «η ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 3325/2005 συνεπάγεται επιβάρυνση των ανωτέρω οικισμών από την άποψη χρήσης των ακινήτων και επιφέρει επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος, κατά παράβαση της ως άνω συνταγματικής επιταγής». Και καταλήγει αποφαινόμενο ότι «η διάταξη αυτή είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τους αιτούντες».

Σχόλια