Στην Ολ. του ΣτΕ η υπόθεση ακινήτου που κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος

0

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, η προσφεύγουσα απέκτησε το ακίνητο σε προγενέστερο χρόνο της ανακήρυξης του ως αρχαιολογικού χώρου και στη συνέχεια, στερήθηκε το δικαίωμα αξιοποίησής του χωρίς να λάβει τη σχετική αποζημίωση. Να σημειωθεί ότι το ακίνητο αποκτήθηκε το 1953 και κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος το 1979, ενώ με υπουργική απόφαση του 1993 εντάχθηκε σε ζώνη προστασίας, εντός της οποίας δεν επιτρέπεται η δόμηση, παρά μόνο η γεωργική και κτηνοτροφική χρήση.

Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι δε δικαιούται αποζημίωση δεδομένου ότι το ακίνητο βρίσκεται εκτός οικιστικής περιοχής και προορίζεται για γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Στη συνέχεια, η επταμελής σύνθεση του Α’ Τμήματος του ΣτΕ δικαίωσε την προσφεύγουσα ορίζοντας ότι η ανάγκη προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος δεν απαλλάσσει το κράτος από την υποχρέωση αποζημίωσης του θιγόμενου ιδιοκτήτη, ενώ επικαλείται και σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι λόγω της μείζονος σπουδαιότητας του υπό κρίση ζητήματος, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Σχόλια