Στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου η κατ’ οίκον έρευνα της εφορίας

0

Με την υπ. αριθμ. 256/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, άναψε  το «πράσινο φως» στους ελεγκτές όχι μόνο να ελέγχουν φορολογικά, όταν διαθέτουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, αλλά και να αναζητούν τυχόν μη δηλωθέντα ποσά, σε σπίτια ή επαγγελματικούς χώρους των φορολογουμένων.  

Συγκεκριμένα, σε σχετικό ερώτημα του υπουργείου Οικονομικών, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε υπέρ των κατ’ οίκων ελέγχων στα πρότυπα των αντίστοιχων αμερικανικών υπηρεσιών. Έτσι, τα όργανα του ΣΔΟΕ και οι αρμόδιοι ελεγκτές θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχων σε σπίτια ή επαγγελματικούς χώρους ακόμη και χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής. Οι ελεγκτές της εφορίας θα μπορούν ακόμη και να προχωρούν σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που διαπιστώσουν φοροδιαφυγή.

Η πλειοψηφία της Ολομέλειας ΝΣΚ, δίνοντας τη δική της ερμηνεία στο Σύνταγμα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι συνταγματικά επιτρεπτή η είσοδος φορολογικών οργάνων στην κατοικία «Για φορολογικούς ελέγχους και έρευνες που αποσκοπούν ευθέως ή εμμέσως στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων» και ότι αρκεί η εισαγγελική εντολή που προβλέπει για την είσοδο ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/13) «χωρίς να απαιτείται και η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας».

Το ΝΣΚ δέχθηκε ότι η παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατ΄ οίκον έρευνα – λόγω της προστασίας του ασύλου – απαιτείται μόνο όταν πρόκειται να συλλεγούν αποδεικτικά στοιχεία για τη διαπίστωση εγκλημάτων, την ανακάλυψη ή σύλληψη δράστη, την πρόληψη ή καταστολή ποινικών αδικημάτων.

Σημειώνεται ότι η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αφορά την τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο και στην οποία προβλέπεται ότι:

α) Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου κατά το επίσημο ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης, πλην όμως αυτός μπορεί να παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωσή του ακόμη και μετά την παρέλευση του ωραρίου αυτού.

β) Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, εκτός αν αυτή έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο και ως χώρος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην τελευταία περίπτωση η πρόσβαση αφορά μόνο τους χώρους, στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα αυτή.

γ) Ο αρμόδιος υπάλληλος της φορολογικής διοίκησης μπορεί, οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και τα όργανα αυτής υποχρεούνται να την παρέχουν κατά το χρόνο και στον τόπο που ζητείται.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του υπουργείου Οικονομικών, η Oλομέλεια του Αρείου Πάγου θα αποφανθεί σχετικά με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, “λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος”. 

 

Σχόλια