Στην ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου η αναδρομική μείωση συντάξεων των καθηγητών ΑΕΙ, στρατιωτικών, δικαστικών

0

Στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρόκειται να συζητηθούν οι αναδρομικές μειώσεις των συντάξεων καθηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στρατιωτικών, δικαστικών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίες έγιναν σύμφωνα με το Μνημόνιο.

Το ζήτημα πρόκειται να συζητηθεί ως γενικότερου ενδιαφέροντος με αφορμή την εκδίκαση έφεσης συνταξιούχου καθηγητή ΑΕΙ που στρέφεται κατά πράξης αναπροσαρμογής (μείωσης) της σύνταξης του αναδρομικά από 1.8.2012, βάσει των διατάξεων των μνημονιακών νόμων 4093/2012 και 4151/2013. Πέρα από την αίτηση του καθηγητή ΑΕΙ έχουν παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Ε.Σ. και αιτήσεις για μείωση των συντάξεων δικαστικών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και στρατιωτικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη απόφαση που θα εκδοθεί από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα αποτελέσει “πιλότο” για παρόμοιες υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα.
 

Σχόλια