Στην Ολομέλεια του Στε ο τρόπος υπολογισμού του ΦΑΠ

0

Η τριμελής Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέπεμψε για συζήτηση στην Ολομέλεια του δικαστηρίου, τον τρόπο υπολογισμού του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Ειδικότερα, οι δικαστές θα κρίνουν αν ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα να αμφισβητήσει δικαστικά το ύψος της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου επί του οποίου θα υπολογίζεται ο ΦΑΠ.

Ιδιοκτήτης δύο ακινήτων στο Ψυχικό προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, υποστηρίζοντας ότι ο υπολογισμός της αξίας των ακινήτων του δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αγοραία αξία τους, αλλά υπολογίσθηκε σύμφωνα με τους κανόνες του Ν. 3842/2010.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο υπέβαλλε προδικαστικό ερώτημα και η τριμελής επιτροπή του ΣτΕ εξέφρασε θετική γνώμη ώστε να παραπεμφθεί η υπόθεση στην Ολομέλεια όπου και θα κριθεί  «κατά πόσον ο πολίτης ο υποκείμενος σε φόρο ακίνητης περιουσίας βάσει του άρθρου 32 του Ν. 3842/2010 έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει με προσφυγή του στο Διοικητικό Δικαστήριο το ύψος της αντικειμενικής αξίας του βαρυνόμενου με τον ως άνω φόρο ακινήτου του, σε αρνητική δε περίπτωση, να κριθεί η συνταγματικότητα της διατάξεως αυτής (άρθρο 32 ν.3842/2010)».