Στην πολεοδομία οι οικοδομικές άδειες για ανέγερση ή επισκευή ναών

0

Υπογράφηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σταύρο Καλαφάτη, απόφαση σύμφωνα με την οποία οι άδειες για την ανέγερση ή επισκευή μητροπολιτικών μεγάρων, μονών, ιερών ναών και των κτισμάτων που τα συνοδεύουν θα εκδίδονται εφεξής από τις πολεοδομικές υπηρεσίες και θα ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα του κράτους.

Με την συγκεκριμένη απόφαση, ο κ. Καλαφάτης έκανε δεκτή την υπ’αριθ.148/2012 Γνωμοδότηση [PDF] του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί σχετικού ερωτήματος που του είχε τεθεί, παλαιότερα, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Με το μέχρι πρότινος καθεστώς, αρμόδια για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την άσκηση ελέγχου της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων για τα κτίρια του άρθρου 47 παρ.2 του ν.590/1977 (μητροπολιτικά μέγαρα, μονές, ιεροί ναοί και κτίσματα που τα συνοδεύουν) ήταν η Ναοδομία. Συγκεκριμένα, η έκδοση των ανωτέρω αδειών είχε ανατεθεί αρχικά στον Οργανισμό Διοίκησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ), βάσει του ν.490/1977.

Ωστόσο, όπως ορίζεται στην γνωμοδότηση του ΝΣΚ, όταν με τον μετέπειτα νόμο 1811/1988 καταργήθηκε ο ΟΔΕΠ και ορίστηκε ότι η ανήκουσα σε αυτόν περιουσία περιέρχεται στην Εκκλησία της Ελλάδας, δεν έγινε ειδική πρόβλεψη αναφορικά με τη μετάθεση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας σε έτερο όργανο. Συνεπώς και λόγω απουσίας ρητής νομοθετικής εξουσιοδότησης, η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών και άσκησης του συναφούς ελέγχου περιήλθε στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές. Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν το Συμβούλιο Επικρατείας, με τις υπ’αριθ. 92/93 και 1794/94 αποφάσεις του, είχε ακυρώσει οικοδομικές άδειες οι οποίες είχαν εκδοθεί από το Γραφείο Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου, το οποίο είχε κριθεί ως αναρμόδιο.

Aυτό δεν είχε εμποδίσει την μετέπειτα αναβάθμιση του Γραφείου Ναοδομίας σε Διεύθυνση Ναοδομίας το 2010, που συνοδεύτηκε από αντίστοιχη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της, οι οποίες εκτείνονταν πλέον και στη διενέργεια ελέγχου των πραγματοποιούμενων κατασκευών, γεγονός που είχε σταθεί αφορμή για πλήθος πολεοδομικών παραβάσεων.