Στην Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το 2013

0

Την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2013, υπέβαλε εχθές στην Πρόεδρο της Βουλής, κ. Ζ.Κωνσταντοπούλου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ.Δημήτρης Κυριτσάκης.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Δημήτρης Κυριτσάκης, δήλωσε: “Είχα την ευκαιρία να παραδώσω στην Πρόεδρο της Βουλής την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να την ενημερώσω γενικά για την πορεία της Επιτροπής, το έργο το οποίο επιτελεί και τον ρόλο που παίζει για την οικονομία η οποία σήμερα είναι σε δεινή κατάσταση.
Η κα. Πρόεδρος έδειξε πλήρη κατανόηση τόσο στα θέματα τα οποία έθεσα και τα οποία είναι και τρέχοντα και ζέοντα, κυρίως ως προς τη στελέχωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την ενίσχυση, τόσο θεσμική, από πλευράς, κυρίως, υιοθέτησης προτάσεων που κατά καιρούς έχουν γίνει και έχουν παραδοθεί στα υπουργεία, για ρυθμίσεις οι οποίες θα  μπορούν να διευκολύνουν την αγορά να ανασάνει, εννοώ σε παθογένειες από νομοθετικής υπάρξεως ρυθμίσεις που παρεμβάλουν εμπόδια στην ελεύθερη αγορά και δημιουργούν στρεβλώσεις στην πορεία της οικονομίας”.

Η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζ. Κωνσταντοπούλου, σημείωσε: “Παρέλαβα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Κυριτσάκη την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής για το έτος 2013 και θα αναμένουμε στους επόμενους μήνες και την Έκθεση του 2014. Στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον τα πεπραγμένα της Επιτροπής. Δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω πόσο κομβικός είναι ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πεδίο, ακριβώς της διάγνωσης παραβιάσεων των κανόνων ανταγωνισμού και στο πεδίο της κατάγνωσης προστίμων και της αναζήτησης ευθυνών, μέσα από την οποία εμπεδώνεται και ο υγιής ανταγωνισμός και η διαφάνεια στη λειτουργία της επιχειρηματικότητας αλλά και εξοικονομούνται πρόσοδοι για το κράτος οι οποίες είναι όντως ζωτικές.

Υπάρχει μια βεντάλια θεμάτων με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή και υπάρχουν πολύ σοβαρές υποθέσεις με τις οποίες έχει ήδη ασχοληθεί. Υπάρχουν και υποθέσεις που νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να αναδείξουμε και να ζητήσουμε να ασχοληθεί η Επιτροπή.
Θα έλεγα ότι, και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια επιλογή, δεν το θεωρώ τυχαίο, υποβάθμισης Ανεξάρτητων Αρχών, όπως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν αυτόν τον ρόλο εξυγίανσης σε κομβικά πεδία. Η στάση μου ως Προέδρου της Βουλής και ως Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που είναι καθ’ ύλην αρμόδια για να ακροάται τις Ανεξάρτητες Αρχές και να ενημερώνεται για το έργο τους, είναι ότι θα πρέπει οι Αρχές να διευκολύνονται με κάθε τρόπο και με υλικοτεχνική υποδομή και με επαρκή στελέχωση προκειμένου να επιτελούν το τιτάνιο έργο τους”.